Relaties binnen groepen

“het mooiste wat je kan worden is jezelf 
en deze verandering begint bij jezelf”

 • Hoe blijf ik bij mezelf in een groep?
 • Ik wil meer impact hebben op anderen!
 • Iedereen loopt over me heen!
 • Help mij om realistische stappen te zetten om mijn doelen te bereiken.
 • Waarom lijkt het zo dat ik altijd met iedereen ruzie krijg?
 • Ik wil ontdekken welke talenten ik heb en die meer inzetten 
 • Mijn baas luistert niet naar mij?
 • Ik wil voor de komende 20 jaar een baan vinden met uitdaging en voldoening
 • Ik krijg vaak complimentjes en toch voel ik me onzeker vanbinnen!
 • Ik wil leren gezonde grenzen te stellen ….
 • Ik wil leren omgaan met mensen die manipuleren
 • ….

Groepstherapie

Wij zijn in essentie sociale wezens. We hebben behoefte aan waardevolle contacten met mensen in onze omgeving. Toch kan het zijn dat je hierin vastloopt, je je best doet en het op de een of andere manier niet lukt. Dit kan deels aan de ander liggen, die soms ook onhandig doet, soms kortaf is, kwetsende dingen zegt en het goed bedoelt. Een belangrijk deel ligt bij jezelf, zelf zeg je ook niet alles even subtiel, reageer je aangebrand, trek je je terug, negeer je de ander en bedoel je het ook goed.

Het belangrijkste; je kan alleen jezelf veranderen!

WAT IS HET?

Voel je ook de behoefte om met jezelf aan de slag te gaan? In een groep met anderen die ook zichzelf verder willen ontwikkelen. Meld je dan aan! 

Het voordeel is dat je meteen merkt wat het effect is van je handelen op de ander en andersom. Je kan dus experimenteren met ander gedrag en hier direct feedback op ontvangen. 

Een ander voordeel van groepstherapie is de herkenning, iedereen heeft eigen problemen en verlangens, die heel herkenbaar zijn. Waar de één bang voor is, heeft de ander ook moeite mee. In een groep kun je dingen van elkaar leren, een voorbeeld aan elkaar hebben en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan veel bieden door het samenspel van vele relaties. Het wordt meteen zichtbaar, hoe je met anderen omgaat. 

Je zal merken dat dit een intensief persoonlijk traject is, confronterend en leerzaam, doordat jij je bewuster wordt hoe je op anderen reageert en hoe mensen op jou reageren. 

Praktische zaken

Neem contact op voor de start van een nieuwe groep ( bij voldoende deelname wordt er een nieuwe groep gestart) of mogelijkheden aan te haken bij een bestaande groep. 

 • we komen ongeveer tweewekelijks bij elkaar (uitzondering vakanties en feestdagen)
 • In principe neem je deel aan alle sessies, totdat je klaar bent 
 • Per keer kost het 50 euro, te koop in bundels van vijf (aftrekbaar als studiekosten, dit kan helaas niet vergoed worden via je zorgverzekeraar) 
 • Een bijeenkomst duurt 2,5 uur 
 •  De groep staat open voor zowel man als vrouw, oud en jong (mits volwassen) en elke achtergrond. Mits bereid het traject aan te gaan.
 • Ik streef ernaar om tussen de 4 - 7 deelnemers te hebben, om voldoende diversiteit te hebben en voldoende aandacht voor eenieder te kunnen hebben. Rond de 8 ga ik, in overleg met de groep, over tot het splitsen van de groep in tweeën.
 • We komen op een vaste locatie bij elkaar

Werkwijze

Vooraf

Voorafgaand aan het traject is er een intake met mij (de groepsbegeleider), om te bepalen waar je aan wilt werken en wederzijds te kijken of er een klik en vertrouwen is.


Opbouw

We starten elke groepssessies met een kleine oefening, een korte inventarisatie wie er specifiek iets wil inbrengen en hoe iedereen er bij zit. 
Voor de pauze werken we aan deze specifieke vraagstukken. Na pauze werken we thema-gericht en we sluiten af met een korte reflectie. 


Tussentijds

Tussen de sessies door is er een schriftelijke evaluatie/reflectie op jezelf, de groep, de begeleider en het hele proces. Daarnaast maak je minimaal een uur tussendoor vrij om gericht aan de slag te gaan met je voornemens.

 

De ene keer kom jezelf meer aanbod, de andere keer een ander. Het gaat vooral om de interactie de ander en hoe reageer je daarop?


Doelstelling

Het doel van is om meer zicht te krijgen op de achtergronden en oorzaken van je eigen functioneren. Met dat inzicht kunt je nieuw gedrag verwerven en in de groep oefenen met groepsleden en mij als begeleider, om zo uit te vinden, welk gedrag en manier van omgaan het beste bij je past. 

Het uiteindelijk doel is, dat je je vrijer voelt in je dagelijks leven en je meer keuzemogelijkheden hebt voor je gedrag, zodat je meer in harmonie kunt leven met jezelf en anderen. 
Dit vereist dat je leert reflecteren op jezelf en hier conclusies aan weet te verbinden, die je in de praktijk kan brengen. 
Dit kan een intensief proces zijn, omdat het tijd kost nieuw gedrag een vaste bodem te geven. 


Achterliggende principes

In het leren van en met elkaar ontstaat er een eigen groepsdynamiek, typerend voor de specifiek groep / het geheel, maar ook voor jou als individu hier binnen. De dynamiek zoals je in je leven ervaart, zullen we ook in de groep merken en dit vormt dan ook de basis van het werken en leren van en met elkaar.
Een mens staat op drie verschillende wijze in verbinding met:

 • Zichzelf, in de diepte, in de essentie echt voelen, weten, ervaren wat er vanbinnen is, wie je bent;
 • De ander, in de breedte, het contact met de ander, de kwetsbaarheid van de ander zien, ervaren en die zelf ook geven en inzetten;
 • Het hogere, de hoogte, het gevoel ergens bij te horen, een diepere betekenis in het leven te ervaren.

Deze drie elementen vormen het uitgangspunt voor de het werken met elkaar in groepsverband. We zullen ze dan ook alle drie aanspreken, alle drie ont-wikkelen en toe passen op elkaar, met elkaar. 

Wat is het voordeel van 

werken in een groep?

Het voordeel van werken aan je eigen ontwikkeling in een groep is dat je meteen merkt wat het effect is van je handelen op de ander is en andersom. Je kan dus experimenteren met ander gedrag en hier direct feedback op ontvangen. 

Een ander voordeel is de herkenning, iedereen heeft problemen, doorloopt soortgelijke processen, ook al zijn de moeilijkheden waarvoor je komt anders. Waar de één bang voor is, heeft de ander ook moeite mee. In een groep kun je dingen van elkaar leren, een voorbeeld aan elkaar hebben en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan veel bieden door het samenspel van vele relaties. Het wordt meteen zichtbaar, hoe je met anderen omgaat.

Tussendoor kan je elkaar helpen, bemoedigen of helpen een bepaalde stap te zetten.

Het geeft voldoening om te merken dat je van betekenis kan zijn voor een ander in de sessies.

De ervaring leert dat vaak iemands ontwikkeling sneller gaat dan in een individueel traject.

 

Je zal merken dat dit een intensief persoonlijk, confronterend en zeer leerzaam traject is. Je wordt meer bewust hoe je op anderen reageert en hoe mensen op jou reageren.

Spelregels

Er zijn een aantal spelregels die nodig zijn om een zo veilig mogelijke ruimte te creëren om te exploreren, leren en experimenteren:

 • Alles wat er besproken wordt blijft binnen de groep, zodat we optimale vertrouwelijkheid kunnen creëren met elkaar. Het is prima om over je eigen proces met anderen te praten, maar niet over zaken die je hoort uit het leven van een andere deelnemer.
 • Bent je verhinderd, laat het dan van tevoren weten. Dit betekent dat een verwachte afwezigheid ruim van tevoren bekend moet zijn, dit in verband met de continuïteit van de groep
 • Je wordt geacht de gehele tijd aanwezig te zijn
 • Verstoringen gaan voor, dit betekent dat als je op welke reden dan ook je niet meer met je aandacht erbij kan zijn, je hier verantwoordelijkheid voor neemt en dit deelt
 • 100% inzet om er alles voor jezelf uit te halen en de bereidheid om naar jezelf te kijken. Dit werkt het beste door je zelf zo open mogelijk te stellen en je zelf uit te spreken
 • je hebt een duidelijk leerdoel, al kan dit veranderen gedurende een traject. De ervaring leert dat dit leerdoel tijdens het proces nader bijgesteld wordt, vaak ook specifieker wordt. Als de vraag van tevoren nog niet helemaal helder is, dan is dat geen enkel probleem. Het helderder krijgen hoort bij het eigen denk en ontwikkelproces. 


Mijn rol als begeleider

In mijn rol als begeleider zie ik dit als de belangrijkste zaken waar in verantwoordelijk voor ben:

 • het voortdurend scherp houden van het leerdoel van jou
 • het observeren en duiden van het proces waarin wij ons bevinden
 • het stellen van verdiepende vragen 
 • het opgang brengen/ bevorderen van zelfreflectie bij jou
 • het uitdagen om nieuw gedrag te tonen en hiermee te experimenteren 
 • het opzoek gaan naar de vraag achter de vraag 
 • het scheppen van het optimale leerklimaat 
 • het zijn van een spiegel (teruggeven van wat ik hoor en zie) 
 • het confronteren en uitdagen om uit de comfortzone te stappen 
 • het bepalen van de werkwijze en het gezamenlijke thema
 • het organiseren van de praktische kant van de sessies