Mijn manier van werken

Naast mijn ruime ervaring als trainer, coach en individueel therapeut, maak ik gebruik binnen de relatietherapie van ‘Imago’. Dit komt erop neer dat jullie onder begeleiding van mij, weer in contact komen met elkaar en het onderling vertrouwen herstellen. En elkaar gaan helpen om zowel te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van de onderlinge relatie als wel een manier aan te  leren om dit t.z.t. ook zonder begeleiding te kunnen doen. 

Voorstel

Mijn voorstel is om:

•Telefonisch contact te hebben om vooral wat praktische zaken af te stemmen en voorbereidend huiswerk mee te geven voorafgaand aan de eerste afspraak

•Een eerste afspraak hebben, waarin we snel aan de slag gaan om een positieve ervaring samen op te doen en de basisprincipes van de manier van werken mee te krijgen

•In een aantal sessies werken we aan het herstellen van de verbinding doordat jullie met elkaar praten onder mijn begeleiding. Onderdeel van de gesprekken is ook uitleg van bepaalde inzichten uit de psychologie, waardoor de eigen relatie meer helder wordt. 
Er kan ook huiswerk worden opgegeven.

Investering

Uiteraard vergt dit ook een investering van jullie uit:

•Het tussentijds oefenen met de afspraken die jullie maken gedurende de sessies.

•het beide aanwezig zijn op de sessies van ongeveer 1,5 uur tot 2 uur. Mijn voorstel is om dit bij jullie thuis te doen in alle rust en vertrouwde omgeving.

•De financiële investering is normaal voor particulieren 100 euro* per uur (per stel), inclusief BTW. 

* Op dit moment volg ik een verdiepings-opleiding van mijn expertise als relatietherapeut, hiervoor heb ik stellen nodig die ik op video mag opnemen voor supervisie. Deze worden alleen gebruikt gedurende de training zelf en daarna vernietigt. Uiteraard doet dit niks af aan de kwaliteit of jullie eigen sessie!
Als tegenprestatie zijn deze sessies kosteloos voor jullie!

Aantal sessies

Omdat er vanaf de eerste sessie al echt contact gemaakt wordt met je partner en zo snel tot de kern wordt gekomen heb jullie minder sessies nodig dan bij veel andere therapieën. Het aantal gesprekken hangt af van:

•Hoe snel jullie het proces en idee van de dialoog thuis gaan integreren, zodat het ook daar veiliger en meer ontspannen wordt.

•Hoe vaak jullie thuis de dialoog doen.

•Of jullie vertrouwen hebben in de therapeut.

•Of jullie je kunnen vinden in de vooronderstellingen van Imago (conflict is ervoor groei; je hebt elkaar gekozen op basis van je eigen verleden; jij bent de blauwdruk voor de groei van jouw partner).

IMAGO RELATIETHERAPIE

Het oude beeld van relatietherapie is een therapeut die elke partner aanhoort, beslist wat iedereen moet doen en zijn advies geeft. Veel van ons hebben een zeer goed verdedigingsmechanisme ontwikkeld tegen het accepteren van advies, waardoor dit soort therapie vaak niet werkt.
Imago relatietherapie heeft een radicaal andere benadering.
We werken niet om je te "repareren", ik nodig jullie uit om samen met mij te werken aan de relatie als geheel. In Imago heeft niemand gelijk of ongelijk. De uitdaging is dat jullie leren praten over dingen die er echt toe doen, op een manier die veilig, ondersteunend en positief aanvoelt.
 Dat zet jullie in de bestuurdersstoel! Jij en je partner leren om zelf aan de relatie te werken. Jullie worden de expert in jullie eigen relatie door te leren om erachter te komen wat er echt aan de hand bij elkaar. Daarmee gaan jullie begrijpen en voelen hoe de dingen in het heden een diepe emotionele band hebben met hun verleden.

Jullie leren vaardigheden om thuis toe te passen, zodat jullie het uiteindelijk het zelf kunnen en ik niet meer nodig ben om aan jullie relatie te werken.

Anders dan bij andere therapieën zitten jullie tegenover elkaar (niet tegenover de therapeut), omdat de dialoog plaatsvindt tussen jou en je partner.

Omdat er vanaf de eerste sessie al echt contact gemaakt wordt met je partner en zo snel tot de kern wordt gekomen hebben jullie minder sessies nodig dan bij veel andere therapieën.

Ja, Imago kan dat! Natuurlijk zijn jullie de enige die jullie relatie kunnen veranderen; Imago reikt je de gereedschappen aan om dat ook echt te doen. Daarbij helpt Imago om verborgen dynamieken en remmende overtuigingen boven water te halen die invloed hebben op jullie relatie. Als je die kent, wordt het pas mogelijk ze te veranderen.

Conflict zie ik juist als een aanzet om te groeien met elkaar. Ook bij ernstige problemen heb je veel aan Imago relatietherapie. Als jullie eigenlijk al jaren uit elkaar zijn gegroeid en er in ruzies al heel wat kapot is gemaakt, laat Imago jullie zien wat de oorzaak daarvan is, wat maakt dat jullie die oorzaken niet eerder boven tafel kregen en ook wat te doen om de relatie weer te herstellen en zelfs samen te groeien naar een volwassen en bevredigende relatie.

Datzelfde geldt ook als een van jullie vreemd is gegaan en jullie niet zeker weten of jullie relatie dat kan overleven.