Centraal in mijn manier van werken

Het uitgangspunt van al mijn werken met mensen zijn de uiteindelijke resultaten. Resultaten die van invloed zijn op je leven, en op je werk; het gedrag dat je laat zien, de interactie die je hebt met anderen en doelen die je bereikt.

Om uiteindelijk een beter teamresultaat neer te zetten, wat zowel past bij de vooraf gestelde doelen als gezamenlijk geformuleerd en bereikt.

Concrete resultaten

Centraal in mijn manier van werken

 • nieuwe mogelijkheden ontdekken
 • nieuwe paden betreden
 • oplossingen vinden, die je eerst niet kon zien
 • 'de weg is de herberg'

Ontspannen verwarring

Centraal in mijn manier van werken

 • in je eigen kracht komen staan
 • zelf stappen leren zetten
 • veranderbereidheid verhogen
 • accountability
 • aanspreekbaar zijn op je rol
 • professioneel volwassen worden
 • aansluiten op de hogere doelstelling

Eigen verantwoordelijkheid

Centraal in mijn manier van werken!

Elke verandering, elke nieuwe vaardigheid, elk nieuw gedrag kan alleen beklijven als het past bij wie je bent en waar je voor staat. Centraal staat dus wie ben ik en waar wil ik voor gaan staan.

Passend in de context en het team waarin je opereert.

De optelsom van ieders persoonlijke ontwikkeling + de synergie hier tussen leidt tot een beter teamresultaat, hier gaan we voor!

Persoonlijke ontwikkeling

Centraal in mijn manier van werken

De neiging van mensen is om te praten over het daar en dan; "die ene keer dat ...", "weet je nog toen ...".

Mijn focus, ervaring en overtuiging is dat alles wat je wilt leren, ter plekke gebeurt in de groep onderling en naar mij als facilitator. Hier bij stil staan en van leren is enorm productief (en spannend ;-))

Om uiteindelijk als groep te leren en groeien en deze manier van samenwerken te kunnen bestendigen.

Hier en Nu

Professionele relaties

Iedereen loopt soms vast in zijn of haar werk, bv.  je raakt overspannen, hebt een loopbaanvraagstuk of loopt tegen eigen grenzen aan en je wilt hier een stap vooruit in zetten.

Gebaseerd op de analyse of wellicht direct gewenst kan er een individueel traject worden neergezet. Daarnaast kan in een groepstraject blijken dat een individuele medewerker of de leidinggevende behoefte heeft aan aanvullende individueel coachingstraject. Mijn ervaring is dat dit net dat laatste zetje geeft dat nodig is om daadwerkelijk een ontwikkelsprong te maken en de veiligheid bied om een aantal thema's verder uit te diepen die je liever niet direct met collega's deelt.

Veel mensen gebruiken niet hun volledige potentieel. Wat belemmert ze daarin? Wat zou er gebeuren als ze 10% meer van dat potentieel zouden aanwenden? Wat zou dit betekenen voor hen en hun omgeving (werk en privé)? Wat zou dit betekenen voor jou?

Coaching is een professionele manier van het begeleiden van leerprocessen en ontwikkelvragen bij individuen. De nadruk ligt daarbij op de werkcontext.

Een coachtraject is een unieke manier om in de spiegel te kijken. Natuurlijk begint het met jouw vraag. Jouw coachvraag. Naar aanleiding daarvan stel ik je weer nieuwe vragen. Precies de goede vragen, die jouw gedachten op gang brengen en je zelfinzicht te vergroten. 

Coaching helpt je verder in je professionele én persoonlijke leven.Je wordt je bewuster van jouw persoonlijke ideeën, overtuigingen en drijfveren, én hoe ze jouw gedrag bepalen. Coaching stimuleert jouw persoonlijke en professionele groei. Je krijgt meer energie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Je wordt effectiever. Wat de coachingsgeprekken verder voor jou persoonlijk kunnen betekenen, geven we concreet aan in het intakegesprek.

Invalshoeken vanuit waar ik werk op individueel niveau zijn o.a. de volgende:

 • een cognitieve benadering; wat denk je, wat vind je, wat wil je ...
 • een gevoelsmatige benadering; wat voel je, wat doe je met je gevoel en emoties, ...
 • een fysieke benadering; waar voel je het, wat zegt je dat, ...
 • een systemische benadering; in welke context bevind jij je, hoe is je relatie tot anderen, ...

Vraagstukken zoals hoe krijg ik weer flow in mijn werk? Help ik sta op instorten?

Is dit het nu wel? Waar wil ik eigenlijk heen? 

Hoe kom ik weer in mijn kracht? Mijn baas wil dat ik beter aangeef wat ik nodig heb?